Uman, 11, Derevyanka Street
Tel.: (04744) 48-148

Vinnytsya, 7, Lebedynskogo Street
Tel.: (0432) 32-80-20

Odesa region, Usatove Village, 20a, Tinysta Street
Tel.: (048) 753-00-40

Poltava, 22, Vyzvolennya Street
Tel.: (0532) 64-20-05

Dispatch service
Tel.: +380892501830